Har hänt

Månadsmöten, Österbottniska sommarsamlingar, skrivtolkade gudstjänster, textad revy, utfärder, föreläsningar mm.

 

 

 

 

 

Månadsträff lördag 9.11

På Bergcentret med kaffe från kl. 13. Hörselrådgivning. Mera info senare

 

 

Julfest lördag 30.11 kl. 13

Årets julfest ordnas på Svenska klubben i Vasa, där äter vi julbord tillsammans och föreningen står för en del av priset. Mera exakt info om pris o anmälning i ett senare skede.

 

 

Våra träffar och resor annonseras också i Vasabladets föreningsspalt