Pörtom revy med text

På initiativ från Svenska hörselskadade i Vasanejden inleddes 2008 ett samarbete med revygänget i Pörtom. Samarbetet resulterade i att nyårsrevyn i Pörtom textades för första gången 31.1.2009, En bra affär. Responsen blev god från både hörande och personer med hörselnedsättning. Eftersom textningen av revyn blev uppskattad redan vid första försöket så har textningen fortsatt. Textningen av revyn i Pörtom genomförs helt på frivillig basis.

Revygänget gör ett bra arbete och vi från Svenska hörselskadade i Vasanejdens sida kan varmt rekommendera Er att besöka Pörtom revyn under kommande år !

http://www.portomuf.fi/