Välkommen till Svenska
hörselskadade i Vasanejden rf

 

 

Kom med i vårt hörsamma gäng !

På gång 2019:

 

Julfest, Svenska Klubben 30.11

mera info under "aktuellt"-fliken