Välkommen till Svenska
hörselskadade i Vasanejden rf

 

 

Kom med i vårt hörsamma gäng !

På gång 2019:

Österbottnisk sommarsamling i Purmo 25.8

Månadsträff på Bergcentret 7.9

Spelman på taket, Wasa Teater 4.10

mera info under "aktuellt"-fliken