Välkommen till Svenska
hörselskadade i Vasanejden rf

 

 

Kom med i vårt hörsamma gäng !

På gång 2019:

Vårfest 27.4

Sommarresa 8.6

mera info under "aktuellt"-fliken