Svenska hörselskadade i Vasanejden rf grundades den 13 november 1987. Föreningens verksamhetsområdet utgörs av kommunerna  Vasa, Korsholm och Malax. Föreningen är till för hörselhandikappade i alla åldrar och deras familjer och vänner. Föreningen har idag 210 medlemmar.

Föreningen har en livlig verksamhet med månadsmöten, julfest, kurser, utfärder och hörselrådgivning. Våra månadsmöten hålls i Vasa på Bergcentret, Berggatan 2-4. Oftast hålls träffarna sista lördagen i månaden.

             13.00  Kaffe med social samvaro
                        Hörselrådgivarna finns på plats
             14.00  Mötesprogrammet börjar

Varje möten annonseras i Vasabladets föreningsspalt. Alla möten är skrivtolkade.