Styrelsen år 2019
 

Bjarne Sjöblom, ordförande

Gunnel Cederberg, vice ordförande

Lisbeth Helenelund, kassör

Malin Rönn, sekreterare

 

styrelsemedlemmar

Nils-Erik Kloo

Birgitta Pasto

 

ersättare

Anita Häggdahl

Ulla-Maj Storsjö

Sven-Erik Syrén